Bosse Stenberg

Bosse arbetar med ortopedisk medicin, idrottsskador, laser- och stötvågsbehandling.

Bosse, sjukgymnast med vidareutbildning inom ortopedisk medicin, laser- och stötvågsbehandling. Sjukgymnast för Bollnäs bandy.


Bosse har arbetat som sjukgymnast / fysioterapeut sedan 1998. Vanligaste problemen hos kunderna är olika typer av besvär/smärta från rörelseapparaten. Det kan exempelvis röra sig om olika typer av idrottsskador hos dig som är motionär eller elitidrottare, eller andra nytillkomna / akuta eller kroniska problem i nacke, rygg, leder och muskler.

Efter en noggrann undersökning görs en rehabplanering tillsammans med dig som kund. Rehabiliteringen kan bestå av:

- Behandling av nedsatt rörlighet i leder och muskler.
- Utveckling av individuellt anpassad träning.
- Laser eller stötvågsbehandling.


Innehar landstingsavtal. Frikort gäller