INTEGRITETSPOLICY FÖR RYHED IDROTT OCH REHAB AB

Den 25 maj 2018 träder Dataskyddsförordningen i kraft vilket ställer fler krav på hur vi som företag hanterar personuppgifter i vårt arbete. För att möta förändringarna har Ryhed Idrott och Rehab AB arbetat fram följande dokument med de viktigaste förändringarna samt hur vi arbetar efter detta.

Integritetspolicyn i sin helhet (pdf)